ഷിൻവയിലേക്ക് സ്വാഗതം

Shinva Medical Instrument Co., Ltd. 1943-ൽ സ്ഥാപിതമായി, 2002 സെപ്റ്റംബറിൽ ഷാങ്ഹായ് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ (600587) ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, ഉത്പാദനം, വിൽപ്പന, മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, വ്യാപാര ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ആഭ്യന്തര ആരോഗ്യ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ.